Léarscáil á lódáil...

Ainmneacha Páirce na Mí

Grúpa deonach is ea Meath Field Names Group a bunaíodh i mí na Bealtaine 2008. Is é is aidhm don tionscadal seo ainmneacha páirce na Mí a thaifeadadh agus a fhoilsiú mar aon le léargas a thabhairt ar an stair, gnéithe geografacha, bunús na n-ainmneacha agus an béaloideas a bhaineann leo. Grúpa Stiúrtha tofa mar aon le gréasán oibrithe deonacha áitiúla atá taobh thiar den tionscadal seo. Tacaíonn Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann (IFA) Chontae na Mí, Cumann Seandálaíochta agus Staire na Mí agus Seirbhísí Leabharlainne Chomhairle Contae na Mí go láidir leis an tionscadal seo. Fuair an tionscadal tacaíocht ó Chomhpháirtíocht na Mí, FBD Trust, an Chomhairle Oidhreachta, Ionad Oidhreachta Bhaile Átha Troim agus ó urraitheoirí príobháideacha agus gnó. Tá breis eolais ar fáil ag www.meathfieldnames.com.
Cuir logainm isteach × Cuir ar ceal

Logáil isteach

Is gá logáil isteach chun logainm a chur le Meitheal Logainm.ie.

Logáil isteach

Muna bhfuil cuntas úsáideora agat cheana is féidir ceann a chruthú go héasca ach an nasc thíos a leanúint.

Cláraigh Tuilleadh eolais »

1Bog an áit go lár an chiorcail

Cabhair

2Líon isteach ceann amháin ar a laghad de na boscaí seo

Fuaimniú Gaeilge
Brúigh an micreafón
Á phróiseáil...
Fuaimniú Béarla
Brúigh an micreafón
Á phróiseáil...
Níl tú logáilte isteach, ach tá fáite romhat ábhar a sholáthar go hanaithnid.
Má chliceálann tú ar an gcnaipe sábhála, glacann tú leis go mbeidh do shaothar ar fáil faoin gceadúnas Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Go raibh maith agat!

Beidh do shaothar le feiceáil go poiblí nuair a bheidh sé ceadaithe ag ár bhfoireann eagarthóireachta.