Foinsí

Bailiúchán acmhainní breise a bhaineann le heolas i dtaobh mionainmneacha atá sa rannóg seo de Mheitheal Logainm.ie. Tá an liosta foinsí seo curtha le chéile ag Fiontar & Scoil na Gaeilge (DCU) i bpáirt leis an mBrainse Logainmneacha (An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta). Cuirtear roinnt samplaí de thaighde i réimse na mionainmneacha ar fáil ar an liosta seo agus ní liosta cuimsitheach é. Tá tagairtí ann faoi láthair do thaighde atá foilsithe agus d’fhoinsí ginearálta eile a bhaineann le taighde ar mhionainmneacha. Déanfar nuashonrú ar an liosta go rialta. Cuirfear fáilte roimh cheartúcháin agus ábhar nua i gcónaí (aistí, léarscáileanna, grianghraif agus eile) ach dul i dteagmháil linn ag logainm@dcu.ie. Is féidir teacht ar ábhar eolais i dtaobh logainmneacha (nach mionlogainmneacha amháin iad) ag an nasc seo agus tá acmhainní oideachais á soláthar mar áis do theagascóirí agus d'fhoghlaimeoirí ar fáil anseo. Tá foilseacháin eile de chuid fhoireann Fiontar & Scoil na Gaeilge ar fáil anseo, agus tá blagmhíreanna anseo.

Foilseacháin agus Léarscáileanna:

Éire (ginearálta)

An Coimisiún Logainmneacha (2011). An tOrdú Logainmneacha (Ceantair Ghaeltachta) 2011. Baile Átha Cliath.

Duffy, Patrick J. (2004). 'Unwritten Landscapes: Reflections on Minor Place-names and Sense of Place in the Irish Countryside', in Clarke, Howard B., Prunty, Jacinta agus Hennessy, Mark (Eag.), Surveying Ireland's Past: multidisciplinary essays in honour of Angret Simms, Geography Publications: 689-712.

An Cabhán

Mac Aodha, Breandán S. (1986). 'Locha Chontae an Chabháin', Ainm, 1: 41-59.

An Clár

Ó Cíobháin, Breandán (1968–71). 'Logainmneacha ó Bharúntacht Mhaigh Fhearta, Co. an Chláir', Dinnseanchas, 3: 38-49, 99-108. 4: 8-16, 38-45, 113-25.

Robinson, Tim D. (1977). The Burren: A Map of the Uplands of North-West Clare. Cill Rónáin, Árainn, Co. na Gaillimhe: Tim D. Robinson.

An Dún

Treanor, Rev. Fr. B. (1955). 'Some Field-Names in the Burren District of South Down', AINM: Bulletin of the Ulster Place-name Society, 3 (3): 43-49.

An Iarmhí

Dunne, Michelle (2017). 'Storied Landscapes: The Minor Placename Legends of Co. Westmeath', Iarmhí, 1: 3-16.

Finnegan, Aengus (2012). 'The Topography of Bruidhean Da Choga or Bryanmore Hill, Co. Westmeath', Ainm, 11: 65-88.

Finnegan, Aengus (2013). 'Island Names of Lough Ree and their Chronology', Áitreabh, XVII: 11-12.

Finnegan, Aengus (2015). 'The island names of Lough Ree' in Murtagh, Harman agus Cunningham, Bernadette (Eag.), Lough Ree: historic lakeland settlement, Baile Átha Cliath: Four Courts Press: 22-46.

An Mhí

Duffy, Patrick (2000). 'Heritage and history: exploring landscape and place in County Meath', Ríocht na Midhe, XI: 187-218.

Meath Field Names Project Steering Group (2013). The Field Names of County Meath. Droichead Átha: Anglo Printers.

Aontroim

Flanagan, Laurence (1978). 'Appendix: Index to minor place-names from the 6" Ordnance Survey Co. Antrim', Bulletin of the Ulster Place-name Society, 1: 59-81.

Mac Giolla Easpaig, Dónall (1989–90). 'The place-names of Rathlin Island', Ainm, 4: 3-89.

McKay, Patrick (1989-90). 'Some Field Names from the Parishes of Drummaul and Duneane, Co. Antrim', Ainm, 4: 211-216.

Ó Murchadha, Diarmuid (2009). 'Ollarbha: Ainm Abhann i gContae Aontroma', Ainm, 9: 101-109.

Ard Mhacha

Flanagan, Laurence (1981-82). 'Appendix: Index to minor place-names from the 6" Ordnance Survey Co. Armagh', Bulletin of the Ulster Place-name Society, 4: 76-84.

Ciarraí

Ó Cíobháin, Breandán (1978-1985). Toponomia Hiberniae: Vols 1-4. Baile Átha Cliath: An Foras Duibhneach.

Ó Criomhthain, Tomás (1999). Dinnseanchas na mBlascaodaí. 2ú heagrán. Baile Átha Cliath: Cois Life.

Oidhreacht Chorca Dhuibhne. Léarscáil Logainmneacha Chnoc Bhréanainn – Paróiste Mórdhach/Paróiste na Cille. Ciarraí: Kingdom Printers.

Ó hÓgáin, Éamonn agus Kennedy, John (2017). Logainmneacha Dhún Chaoin Co. Chiarraí. Ciarraí: Comharchumann Dhún Chaoin.

Ó Siochfhradha, Pádraig (1939). Tríocha-céad Chorca Dhuibhne. Baile Átha Cliath: An Cumann le Béaloideas Éireann.

Ó Siochfhradha, Pádraig (1954). 'Uí Ráthach. Ainmneacha na mbailte fearainn sa bharúntacht', Béaloideas, 23: 3-70.

Corcaigh

Mac Cárthaigh, Mícheál (1972). 'Placenames of the parish of Kilcatherine', Dinnseanchas, 5: 4-12, 29-46.

Mac Cárthaigh, Mícheál (1974). 'Placenames of the parish of Kilnamanagh', Dinnseanchas, 6: 13-25, 37-59.

Mac Cárthaigh, Mícheál (1977). 'Placenames of the parish of Killaconenagh', Dinnseanchas, 6: 124-48.

Power, Patrick (1917–23). 'Placenames and antiquities of South-East Cork', Proceedings of the Royal Irish Academy, 34 C 1: 1-32, 34 C 9: 184-230, 36 C 11: 164-205.

Doire

Flanagan, Laurence (1979). 'Appendix: Index to minor place-names from the 6" Ordnance Survey Co. Derry', Bulletin of the Ulster Place-name Society, 2: 61-74.

Dún na nGall

Uí Fhearraigh, M. (2009) Logainmneacha Oileáin Bheaga Dhún na nGall. Dún na nGall: Comharchumann na nOileán Beag.

McGinley, Dan (1992). Léarscáil Uaighe. (Leagan 1.1). Neamhfhoilsithe. (Leagan clóite le fáil ón mBrainse Logainmneacha ach é a iarraidh).

Hughes, Arthur John. (1987). 'Loch an Airgid and Cruach an Airgid/Silver Hill', Ainm, 2: 127-131.

Mac Gairbheith, Pádraig (2017). Muine Dubh, Mín an Draighin agus an Mhachaire Loiscthe, Gaoth Dobhair. Le cead an údair.

Mac Gairbheith, Pádraig (2019). Logainmneacha Dhobhair agus Stair Áitiúil. Le cead an údair.

O'Kane, James (1970). 'Place names of Inniskeel and Kilteevoge: a placename study of two parishes in central Donegal', Zeitschrift für Celtische Philologie, 31: 59-145.

Ó hUrmholtaigh, Nollaig (1967). 'Logainmneacha as Toraí, Tír Chonaill', Dinnseanchas, 2: 99-106.

Fear Manach

Flanagan, Laurence (2008). 'An Index to Minor Place-Names from the 6" Ordnance Survey: Co. Fermanagh', Ainm, 9: 177-217.

Mac Aodha, Breandán S. (1981-82). 'Mionainmneacha i gContae Fhear Manach: Locha, Oileáin, Tithe', Bulletin of the Ulster Place-name Society, 4: 11-19.

Gaillimh

de Bhaldraithe, Tomás (1943). 'Logainmneacha i gCois Fhairrge', The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland, 13(2): 60-66.

Gaeltacht i gCéin (Gan dáta). Tús Tuile: Reilig Chuigéil. Indreabhán: Clódóirí Lúrgan.

Gibbons, Erin (1991). 'Placenames on the shore of the Renvyle Peninsula,' in Conamara Faoi Cheilt. Connemara West Press: Gaillimh, 78-79. (Leagan clóite le fáil ón mBrainse Logainmneacha ach é a iarraidh).

Mná Fiontracha (2003). Árainn: Cosáin an tSaoil. Árainn: Bailiúchán Bhéaloideas Árann: Jaycee Printers.

Muintearas (1991-92). Garmna. Bailiúchán Logainmneacha. Neamhfhoilsithe. (Leagan clóite le fáil ón mBrainse Logainmneacha ach é a iarraidh).

Ní Chonghaile, Cathleen (1998). Ó Strapa go Storrán in Inis Oírr. Gaillimh: Clódóirí Lurgan.

Ó Cearbhaill, Pádraig (2014). 'Logainmneacha Thamhnaigh an Lín i gCo. na Gaillimhe' in Hambro, Cathinka and Widerøe, Lars Ivar (Eag.), Lochlann: festskrift til Jan Erik Rekdal på 60-årsdagen = aistí in ómós do Jan Erik Rekdal ar a 60ú lá breithe, Oslo: Hermes: 315-330.

Ó Coigligh, Ciarán (2003). Léarscáil Inis Meáin. Inis Meáin: Comharchumann Inis Meáin.

Ó Madagán, Breandán (Gan dáta). 'Liosta Mionainmneacha Oileán Eide', Nótaí Lámhscríofa. Le cead an údair.

Ó Madagán, Breandán (Gan dáta). Léarscáil Oileán Eide. Le cead an údair.

Reidy-Ward, Breda (1977-78). Léarscáil Thairbirt. Suirbhéireacht Ordanáis Éireann: Baile Átha Cliath. (Leagan clóite le fáil ón mBrainse Logainmneacha ach é a iarraidh).

Robinson, Tim D. (1980). Oileáin Árann, The Aran Islands, Co. Galway, Éire: A Map and Guide. Cill Rónáin, Árainn, Co. na Gaillimhe: Tim D. Robinson.

Robinson, Tim D. (1986). Stones of Aran: Pilgrimage. Baile Átha Cliath: The Lilliput Press.

Robinson, Tim D. (1990). Connemara: Map, Introduction and Gazetteer. Cloch na Rón: Folding Landscapes.

Robinson, Tim D. (1993). Spás, Am, Conamara. Aistrithe ag Liam Mac Con Iomaire. Baile Átha Cliath: Coiscéim.

Robinson, Tim D. (1995). Stones of Aran: Labyrinth. Baile Átha Cliath: The Lilliput Press.

Robinson, Tim D. (1996). Setting Foot on the Shores of Connemara. Baile Átha Cliath: The Lilliput Press.

Robinson, Tim D. (2002). Camchuairt Chonamara Theas/A Twisty Journey Mapping South Connemara. Aistrithe ag Liam Mac Con Iomaire. Baile Átha Cliath: Coiscéim.

Robinson, Tim D. (2006) Connemara: Listening to the Wind. Baile Átha Cliath: Penguin Ireland.

Robinson, Tim D. (2008) Connemara: The Last Pool of Darkness. Baile Átha Cliath: Penguin Ireland.

Robinson, Tim D. (2011) Connemara: A Little Gaelic Kingdom. Baile Átha Cliath: Penguin Ireland.

Tionscadal Oidhreachta Inis Bó Finne (1993). Léarscáil Inis Bó Finne. Suirbhéireacht Ordanáis Éireann: Baile Átha Cliath. (Leagan clóite le fáil ón mBrainse Logainmneacha ach é a iarraidh).

Loch Garman

Mac Aodha, Breandán S. (1988). 'Tobarainmneacha Chontae Loch Garman', Ainm, 3: 9-17.

Ó Murchadha, Diarmuid (1998). 'Ainm Gaeilge ar an Great Saltee?', Ainm, 8: 60-64.

Campbell, Eve (2014). The Field Names of County Louth. Droichead Átha: Louth Field Names Project.

Luimneach

Curtin, Gerard (2012). Every Field Had a Name: the place-names of West Limerick. Eas Géitine: Sliabh Luachra Historical Society.

Maigh Eo

Mac an Fhailigh, Éamonn (1973). 'Some Erris placenames: pronunciation', Dinnseanchas. 5: 86-91.

Mac Gabhann, Fiachra (1996-97). 'Logainmneacha i gCeantar Bhaile Chaisleáin a Thit as Feidhm', Ainm, 7: 108-112.

Mac Gabhann, Fiachra (2014). Logainmneacha Mhaigh Eo 2: Barúntacht Mhuraisce. Baile Átha Cliath: Coiscéim.

Mac Gabhann, Fiachra (2014). Logainmneacha Mhaigh Eo 3: Paróiste Acla. Baile Átha Cliath: Coiscéim.

Mac Gabhann, Fiachra (2014). Logainmneacha Mhaigh Eo 3: Paróiste Acla. Baile Átha Cliath: Coiscéim.

Mac Gabhann, Fiachra (2014). 'Eilimint Uaich i Mionainmneacha Cósta i gConnachta', Ainm, 12: 83-116.

Mac Graith, Uinsíonn, agus Ní Ghearraigh, Treasa (2004). Logainmneacha agus Oidhreacht Dhún Chaocháin i mBarúntacht Iorrais, Condae Mhaigh Eo. Béal an Átha: Comhar Dún Chaocháin Teo.

Ó Catháin, Séamas agus O’Flanagan, Patrick (1975). The Living Landscape: Kilgalligan, Erris, County Mayo. Baile Átha Cliath: Comhairle Bhéaloideas Éireann.

Ó Muraíle, Nollaig (1999). 'The place-names of Clare Island' in Mac Cárthaigh, Críostóir agus Whelan, Kevin (Eag.), New Survey of Clare Island, Vol. 1: History and Landscape. Baile Átha Cliath: Acadamh Ríoga na hÉireann.

Port Láirge

An Cumann Logainmneacha (1975). Logainmneacha as Paróiste na Rinne, Co. Phort Láirge. Baile Átha Cliath: An Cumann Logainmneacha.

Ó Cearbhaill, Pádraig (2012). 'An Dinnseanchaí Déiseach agus a Shaothar', An Linn Bhuí, 16: 168-83.

Power, Patrick (1952). The Place-Names of Decies. 2ú heagrán. Londain: David Nutt.

Sligeach

Mac Cárthaigh, Mícheál (1971). 'Placenames of Inishmurray', Dinnseanchas, 4: 60-72.

Tiobraid Árann

Ó Cíobháin, Breandán (1964). 'Logainmneacha ó dheisceart Thiobraid Árann', Dinnseanchas, 1: 32-42.

Tír Eoghain

Flanagan, Laurence (1980-81). ‘Appendix: Index to minor place-names from the 6" Ordnance Survey Co. Tyrone’, Bulletin of the Ulster Place-name Society, 3: 74-90.

Suíomhanna gréasáin:

Éire (ginearálta)

Cartlann fuaime an Bhrainse Logainmneacha, www.logainm.ie/phono/: stóras taifeadtaí logainmneacha de chuid an Bhrainse Logainmneacha is ea an chartlann seo. Cuimsítear inti breis is 1,200 uair an chloig de thaifeadtaí a rinneadh sna 1960idí agus sna 1970idí go príomha. Rinneadh na taifeadtaí i 24 contae timpeall na tíre agus bailíodh logainmneacha ó bhreis is 4,000 duine le linn na tréimhse sin ar fad. (Féach freisin: Nic Fhionnlaoich, Cáit (2012). Cóiriú Cartlann Fuaime Logainmneacha. Tráchtas M.A. Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.)

Tionscadal digitithe Chnuasach Bhéaloideas Éireann, www.dúchas.ie: bailíodh mionainmneacha mar chuid de scéim Bhailiúchán na Scol (1937–1939).

An Mhí

Meath Field Names Project. Féach freisin ábhar an tionscadail anseo.

Ciarraí

Cork & Kerry Place Names Survey, www.placenames.ie/.

Cill Chainnigh

Kilkenny Field Name Recording Project, http://kilkennyheritage.ie/2017/08/kilkenny-field-name-recording-project-2/.

Corcaigh

Cork & Kerry Place Names Survey, www.placenames.ie/.

Cape Clear Island Placenames, www.capeclearmuseum.ie/cpn/php/public/index.php.

Dún na nGall

Logainmneacha Ghaoth Dobhair, www.bealoideasbeo.ie/bealoideas/httpdocs/logainm/minanchladaigh.htm.

Gaillimh

Oidhreacht Loch Con Aortha, http://oidhreachtlca.ie/baile.php.

Louth Field Names Project, louthfieldnames.wordpress.com/.

Tráchtais:

An Clár

Naughton, Catherine (2007). Mionlogainmneacha ó Bharúntacht na Tulaí Uachtaraí agus Íochtaraí i gContae an Chláir. Tráchtas M.A. Gaillimh: Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

An Iarmhí

Dunne, Michelle (2013). Mionlogainmneacha Rú Chonaill. Tráchtas M.A. Maigh Nuad: Ollscoil Mhá Nuad.

Corcaigh

Langford, Éamonn (1999). Cape Clear Island: its people and landscape. Logainmneacha Chléire, Co. Chorcaí. Tráchtas PhD. Maigh Nuad: Ollscoil Mhá Nuad. (Imleabhar I agus Imleabhar II).

Ryan, Isobel (2008). Caidreamh an duine aonair ar áit agus ar logainm. Tráchtas M.A. Corcaigh: Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.

Dún na nGall

O'Neill, John Edward (1973). The Placenames of Glencolumbkille Parish, Co. Donegal. Tráchtas PhD. Béal Feirste: Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.

Laois

Céitinn, Edel (1999). Mion-logainmneacha Bhaile Fionn: traidisiún agus béaloideas. Tráchtas M.A. Maigh Nuad: Ollscoil Mhá Nuad.