Foinsí

Bailiúchán acmhainní breise a bhaineann le heolas i dtaobh mionainmneacha atá sa rannóg seo de Mheitheal Logainm.ie. Tá an liosta foinsí seo curtha le chéile ag Fiontar & Scoil na Gaeilge (DCU) i bpáirt leis an mBrainse Logainmneacha (An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta). Cuirtear roinnt samplaí de thaighde i réimse na mionainmneacha ar fáil ar an liosta seo agus ní liosta cuimsitheach é. Tá tagairtí ann faoi láthair do thaighde atá foilsithe agus d’fhoinsí ginearálta eile a bhaineann le taighde ar mhionainmneacha. Déanfar nuashonrú ar an liosta go rialta. Cuirfear fáilte roimh cheartúcháin agus ábhar nua i gcónaí (aistí, léarscáileanna, grianghraif agus eile) ach dul i dteagmháil linn ag logainm@dcu.ie. Is féidir teacht ar ábhar eolais i dtaobh logainmneacha (nach mionlogainmneacha amháin iad) ag an nasc seo agus tá acmhainní oideachais á soláthar mar áis do theagascóirí agus d'fhoghlaimeoirí ar fáil anseo. Tá foilseacháin eile de chuid fhoireann Fiontar & Scoil na Gaeilge ar fáil anseo, agus tá blagmhíreanna anseo.

Foilseacháin agus Léarscáileanna:

Éire (ginearálta)

An Coimisiún Logainmneacha (2011). An tOrdú Logainmneacha (Ceantair Ghaeltachta) 2011. Baile Átha Cliath.

Duffy, Patrick J. (2004). 'Unwritten Landscapes: Reflections on Minor Place-names and Sense of Place in the Irish Countryside', in Clarke, Howard B., Prunty, Jacinta agus Hennessy, Mark (Eag.), Surveying Ireland's Past: multidisciplinary essays in honour of Angret Simms, Geography Publications: 689-712.

An Cabhán

Mac Aodha, Breandán S. (1986). 'Locha Chontae an Chabháin', Ainm, 1: 41-59.

An Clár

Ó Cíobháin, Breandán (1968–71). 'Logainmneacha ó Bharúntacht Mhaigh Fhearta, Co. an Chláir', Dinnseanchas, 3: 38-49, 99-108. 4: 8-16, 38-45, 113-25.

Robinson, Tim D. (1977). The Burren: A Map of the Uplands of North-West Clare. Cill Rónáin, Árainn, Co. na Gaillimhe: Tim D. Robinson.

An Dún

Treanor, Rev. Fr. B. (1955). 'Some Field-Names in the Burren District of South Down', AINM: Bulletin of the Ulster Place-name Society, 3 (3): 43-49.

An Iarmhí

Dunne, Michelle (2017). 'Storied Landscapes: The Minor Placename Legends of Co. Westmeath', Iarmhí, 1: 3-16.

Finnegan, Aengus (2012). 'The Topography of Bruidhean Da Choga or Bryanmore Hill, Co. Westmeath', Ainm, 11: 65-88.

Finnegan, Aengus (2013). 'Island Names of Lough Ree and their Chronology', Áitreabh, XVII: 11-12.

Finnegan, Aengus (2015). 'The island names of Lough Ree' in Murtagh, Harman agus Cunningham, Bernadette (Eag.), Lough Ree: historic lakeland settlement, Baile Átha Cliath: Four Courts Press: 22-46.

An Mhí

Duffy, Patrick (2000). 'Heritage and history: exploring landscape and place in County Meath', Ríocht na Midhe, XI: 187-218.

Meath Field Names Project Steering Group (2013). The Field Names of County Meath. Droichead Átha: Anglo Printers.

Aontroim

Flanagan, Laurence (1978). 'Appendix: Index to minor place-names from the 6" Ordnance Survey Co. Antrim', Bulletin of the Ulster Place-name Society, 1: 59-81.

Mac Giolla Easpaig, Dónall (1989–90). 'The place-names of Rathlin Island', Ainm, 4: 3-89.

McKay, Patrick (1989-90). 'Some Field Names from the Parishes of Drummaul and Duneane, Co. Antrim', Ainm, 4: 211-216.

Ó Murchadha, Diarmuid (2009). 'Ollarbha: Ainm Abhann i gContae Aontroma', Ainm, 9: 101-109.

Ard Mhacha

Flanagan, Laurence (1981-82). 'Appendix: Index to minor place-names from the 6" Ordnance Survey Co. Armagh', Bulletin of the Ulster Place-name Society, 4: 76-84.

Ciarraí

Ó Cíobháin, Breandán (1978-1985). Toponomia Hiberniae: Vols 1-4. Baile Átha Cliath: An Foras Duibhneach.

Ó Criomhthain, Tomás (1999). Dinnseanchas na mBlascaodaí. 2ú heagrán. Baile Átha Cliath: Cois Life.

Oidhreacht Chorca Dhuibhne. Léarscáil Logainmneacha Chnoc Bhréanainn – Paróiste Mórdhach/Paróiste na Cille. Ciarraí: Kingdom Printers.

Ó hÓgáin, Éamonn agus Kennedy, John (2017). Logainmneacha Dhún Chaoin Co. Chiarraí. Ciarraí: Comharchumann Dhún Chaoin.

Ó Siochfhradha, Pádraig (1939). Tríocha-céad Chorca Dhuibhne. Baile Átha Cliath: An Cumann le Béaloideas Éireann.

Ó Siochfhradha, Pádraig (1954). 'Uí Ráthach. Ainmneacha na mbailte fearainn sa bharúntacht', Béaloideas, 23: 3-70.

Corcaigh

Mac Cárthaigh, Mícheál (1972). 'Placenames of the parish of Kilcatherine', Dinnseanchas, 5: 4-12, 29-46.

Mac Cárthaigh, Mícheál (1974). 'Placenames of the parish of Kilnamanagh', Dinnseanchas, 6: 13-25, 37-59.

Mac Cárthaigh, Mícheál (1977). 'Placenames of the parish of Killaconenagh', Dinnseanchas, 6: 124-48.

Power, Patrick (1917–23). 'Placenames and antiquities of South-East Cork', Proceedings of the Royal Irish Academy, 34 C 1: 1-32, 34 C 9: 184-230, 36 C 11: 164-205.

Doire

Flanagan, Laurence (1979). 'Appendix: Index to minor place-names from the 6" Ordnance Survey Co. Derry', Bulletin of the Ulster Place-name Society, 2: 61-74.

Dún na nGall

Uí Fhearraigh, M. (2009) Logainmneacha Oileáin Bheaga Dhún na nGall. Dún na nGall: Comharchumann na nOileán Beag.

McGinley, Dan (1992). Léarscáil Uaighe. (Leagan 1.1). Neamhfhoilsithe. (Leagan clóite le fáil ón mBrainse Logainmneacha ach é a iarraidh).

Hughes, Arthur John. (1987). 'Loch an Airgid and Cruach an Airgid/Silver Hill', Ainm, 2: 127-131.

O'Kane, James (1970). 'Place names of Inniskeel and Kilteevoge: a placename study of two parishes in central Donegal', Zeitschrift für Celtische Philologie, 31: 59-145.

Ó hUrmholtaigh, Nollaig (1967). 'Logainmneacha as Toraí, Tír Chonaill', Dinnseanchas, 2: 99-106.

Fear Manach

Flanagan, Laurence (2008). 'An Index to Minor Place-Names from the 6" Ordnance Survey: Co. Fermanagh', Ainm, 9: 177-217.

Mac Aodha, Breandán S. (1981-82). 'Mionainmneacha i gContae Fhear Manach: Locha, Oileáin, Tithe', Bulletin of the Ulster Place-name Society, 4: 11-19.

Gaillimh

de Bhaldraithe, Tomás (1943). 'Logainmneacha i gCois Fhairrge', The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland, 13(2): 60-66.

Gaeltacht i gCéin (Gan dáta). Tús Tuile: Reilig Chuigéil. Indreabhán: Clódóirí Lúrgan.

Gibbons, Erin (1991). 'Placenames on the shore of the Renvyle Peninsula,' in Conamara Faoi Cheilt. Connemara West Press: Gaillimh, 78-79. (Leagan clóite le fáil ón mBrainse Logainmneacha ach é a iarraidh).

Mná Fiontracha (2003). Árainn: Cosáin an tSaoil. Árainn: Bailiúchán Bhéaloideas Árann: Jaycee Printers.

Muintearas (1991-92). Garmna. Bailiúchán Logainmneacha. Neamhfhoilsithe. (Leagan clóite le fáil ón mBrainse Logainmneacha ach é a iarraidh).

Ní Chonghaile, Cathleen (1998). Ó Strapa go Storrán in Inis Oírr. Gaillimh: Clódóirí Lurgan.

Ó Cearbhaill, Pádraig (2014). 'Logainmneacha Thamhnaigh an Lín i gCo. na Gaillimhe' in Hambro, Cathinka and Widerøe, Lars Ivar (Eag.), Lochlann: festskrift til Jan Erik Rekdal på 60-årsdagen = aistí in ómós do Jan Erik Rekdal ar a 60ú lá breithe, Oslo: Hermes: 315-330.

Ó Coigligh, Ciarán (2003). Léarscáil Inis Meáin. Inis Meáin: Comharchumann Inis Meáin.

Ó Madagán, Breandán (Gan dáta). 'Liosta Mionainmneacha Oileán Eide', Nótaí Lámhscríofa. Le cead an údair.

Ó Madagán, Breandán (Gan dáta). Léarscáil Oileán Eide. Le cead an údair.

Reidy-Ward, Breda (1977-78). Léarscáil Thairbirt. Suirbhéireacht Ordanáis Éireann: Baile Átha Cliath. (Leagan clóite le fáil ón mBrainse Logainmneacha ach é a iarraidh).

Robinson, Tim D. (1980). Oileáin Árann, The Aran Islands, Co. Galway, Éire: A Map and Guide. Cill Rónáin, Árainn, Co. na Gaillimhe: Tim D. Robinson.

Robinson, Tim D. (1986). Stones of Aran: Pilgrimage. Baile Átha Cliath: The Lilliput Press.

Robinson, Tim D. (1990). Connemara: Map, Introduction and Gazetteer. Cloch na Rón: Folding Landscapes.

Robinson, Tim D. (1993). Spás, Am, Conamara. Aistrithe ag Liam Mac Con Iomaire. Baile Átha Cliath: Coiscéim.

Robinson, Tim D. (1995). Stones of Aran: Labyrinth. Baile Átha Cliath: The Lilliput Press.

Robinson, Tim D. (1996). Setting Foot on the Shores of Connemara. Baile Átha Cliath: The Lilliput Press.

Robinson, Tim D. (2002). Camchuairt Chonamara Theas/A Twisty Journey Mapping South Connemara. Aistrithe ag Liam Mac Con Iomaire. Baile Átha Cliath: Coiscéim.

Robinson, Tim D. (2006) Connemara: Listening to the Wind. Baile Átha Cliath: Penguin Ireland.

Robinson, Tim D. (2008) Connemara: The Last Pool of Darkness. Baile Átha Cliath: Penguin Ireland.

Robinson, Tim D. (2011) Connemara: A Little Gaelic Kingdom. Baile Átha Cliath: Penguin Ireland.

Tionscadal Oidhreachta Inis Bó Finne (1993). Léarscáil Inis Bó Finne. Suirbhéireacht Ordanáis Éireann: Baile Átha Cliath. (Leagan clóite le fáil ón mBrainse Logainmneacha ach é a iarraidh).

Loch Garman

Mac Aodha, Breandán S. (1988). 'Tobarainmneacha Chontae Loch Garman', Ainm, 3: 9-17.

Ó Murchadha, Diarmuid (1998). 'Ainm Gaeilge ar an Great Saltee?', Ainm, 8: 60-64.

Campbell, Eve (2014). The Field Names of County Louth. Droichead Átha: Louth Field Names Project.

Luimneach

Curtin, Gerard (2012). Every Field Had a Name: the place-names of West Limerick. Eas Géitine: Sliabh Luachra Historical Society.

Maigh Eo

Mac an Fhailigh, Éamonn (1973). 'Some Erris placenames: pronunciation', Dinnseanchas. 5: 86-91.

Mac Gabhann, Fiachra (1996-97). 'Logainmneacha i gCeantar Bhaile Chaisleáin a Thit as Feidhm', Ainm, 7: 108-112.

Mac Gabhann, Fiachra (2014). Logainmneacha Mhaigh Eo 2: Barúntacht Mhuraisce. Baile Átha Cliath: Coiscéim.

Mac Gabhann, Fiachra (2014). Logainmneacha Mhaigh Eo 3: Paróiste Acla. Baile Átha Cliath: Coiscéim.

Mac Gabhann, Fiachra (2014). Logainmneacha Mhaigh Eo 3: Paróiste Acla. Baile Átha Cliath: Coiscéim.

Mac Gabhann, Fiachra (2014). 'Eilimint Uaich i Mionainmneacha Cósta i gConnachta', Ainm, 12: 83-116.

Mac Graith, Uinsíonn, agus Ní Ghearraigh, Treasa (2004). Logainmneacha agus Oidhreacht Dhún Chaocháin i mBarúntacht Iorrais, Condae Mhaigh Eo. Béal an Átha: Comhar Dún Chaocháin Teo.

Ó Catháin, Séamas agus O’Flanagan, Patrick (1975). The Living Landscape: Kilgalligan, Erris, County Mayo. Baile Átha Cliath: Comhairle Bhéaloideas Éireann.

Ó Muraíle, Nollaig (1999). 'The place-names of Clare Island' in Mac Cárthaigh, Críostóir agus Whelan, Kevin (Eag.), New Survey of Clare Island, Vol. 1: History and Landscape. Baile Átha Cliath: Acadamh Ríoga na hÉireann.

Port Láirge

An Cumann Logainmneacha (1975). Logainmneacha as Paróiste na Rinne, Co. Phort Láirge. Baile Átha Cliath: An Cumann Logainmneacha.

Ó Cearbhaill, Pádraig (2012). 'An Dinnseanchaí Déiseach agus a Shaothar', An Linn Bhuí, 16: 168-83.

Power, Patrick (1952). The Place-Names of Decies. 2ú heagrán. Londain: David Nutt.

Sligeach

Mac Cárthaigh, Mícheál (1971). 'Placenames of Inishmurray', Dinnseanchas, 4: 60-72.

Tiobraid Árann

Ó Cíobháin, Breandán (1964). 'Logainmneacha ó dheisceart Thiobraid Árann', Dinnseanchas, 1: 32-42.

Tír Eoghain

Flanagan, Laurence (1980-81). ‘Appendix: Index to minor place-names from the 6" Ordnance Survey Co. Tyrone’, Bulletin of the Ulster Place-name Society, 3: 74-90.

Suíomhanna gréasáin:

Éire (ginearálta)

Cartlann fuaime an Bhrainse Logainmneacha, www.logainm.ie/phono/: stóras taifeadtaí logainmneacha de chuid an Bhrainse Logainmneacha is ea an chartlann seo. Cuimsítear inti breis is 1,200 uair an chloig de thaifeadtaí a rinneadh sna 1960idí agus sna 1970idí go príomha. Rinneadh na taifeadtaí i 24 contae timpeall na tíre agus bailíodh logainmneacha ó bhreis is 4,000 duine le linn na tréimhse sin ar fad. (Féach freisin: Nic Fhionnlaoich, Cáit (2012). Cóiriú Cartlann Fuaime Logainmneacha. Tráchtas M.A. Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.)

Tionscadal digitithe Chnuasach Bhéaloideas Éireann, www.dúchas.ie: bailíodh mionainmneacha mar chuid de scéim Bhailiúchán na Scol (1937–1939).

An Mhí

Meath Field Names Project. Féach freisin ábhar an tionscadail anseo.

Ciarraí

Cork & Kerry Place Names Survey, www.placenames.ie/.

Cill Chainnigh

Kilkenny Field Name Recording Project, http://kilkennyheritage.ie/2017/08/kilkenny-field-name-recording-project-2/.

Corcaigh

Cork & Kerry Place Names Survey, www.placenames.ie/.

Cape Clear Island Placenames, www.capeclearmuseum.ie/cpn/php/public/index.php.

Dún na nGall

Logainmneacha Ghaoth Dobhair, www.bealoideasbeo.ie/bealoideas/httpdocs/logainm/minanchladaigh.htm.

Gaillimh

Oidhreacht Loch Con Aortha, http://oidhreachtlca.ie/baile.php.

Louth Field Names Project, louthfieldnames.wordpress.com/.

Tráchtais:

An Clár

Naughton, Catherine (2007). Mionlogainmneacha ó Bharúntacht na Tulaí Uachtaraí agus Íochtaraí i gContae an Chláir. Tráchtas M.A. Gaillimh: Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

An Iarmhí

Dunne, Michelle (2013). Mionlogainmneacha Rú Chonaill. Tráchtas M.A. Maigh Nuad: Ollscoil Mhá Nuad.

Corcaigh

Langford, Éamonn (1999). Cape Clear Island: its people and landscape. Logainmneacha Chléire, Co. Chorcaí. Tráchtas PhD. Maigh Nuad: Ollscoil Mhá Nuad. (Imleabhar I agus Imleabhar II).

Ryan, Isobel (2008). Caidreamh an duine aonair ar áit agus ar logainm. Tráchtas M.A. Corcaigh: Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.

Dún na nGall

O'Neill, John Edward (1973). The Placenames of Glencolumbkille Parish, Co. Donegal. Tráchtas PhD. Béal Feirste: Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.

Laois

Céitinn, Edel (1999). Mion-logainmneacha Bhaile Fionn: traidisiún agus béaloideas. Tráchtas M.A. Maigh Nuad: Ollscoil Mhá Nuad.